کلیدواژه‌ها = آلودگی میکروبی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین میزان آلودگی میکروبی کره های سنتی و پاستوریزه عرضه شده در شهر بیرجند

دوره 8، 1 (29) بهار، بهار 1397، صفحه 39-48

عطااله اژدری؛ حمیدرضا کاظمی سه قلعه