کلیدواژه‌ها = اسپکتروفتومتری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش اسپکتروفتومتری با HPLC در اندازه‌گیری سوربات پتاسیم در آبمیوههای صنعتی

دوره 6، 4 (24) زمستان، زمستان 1395، صفحه 63-73

منیرالدین شریعت؛ لیلا لک‌زاده؛ مهرالسادات میرمحمدی