کلیدواژه‌ها = گوشت گاو
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه میزان شیوع آلودگی گوشت‌های گاو تازه عرضه شده در سطح شهرستان سنندج به سالمونلا انتریتیدیس و تایفی موریوم، سال91

دوره 2، 3 (7) پاییز، پاییز 1391، صفحه 41-48

هیوا کریمی دره آبی؛ فرزین اسماعیل پور؛ کیوان ابراهیمی محمدی


3. بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در گوشت گاو، گوسفند و طیور عرضه‌شده در سوپرمارکت‌های شهرستان شهرکرد

دوره 1، 2 تابستان، تابستان 1390، صفحه 11-15

امیر شاکریان؛ علی شریف‌زاده؛ پیمان آقانژاد؛ مهران تاجمیرریاحی؛ الهام صالحی