کلیدواژه‌ها = کیتوزان
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر نایسین، کیتوزان و عصاره زولنگ بر ماندگاری تخم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگه‌داری در یخچال

دوره 7، 4 (28) زمستان، زمستان 1396، صفحه 15-30

الهام محمدی نژاد؛ علیرضا عالیشاهی؛ پرستو پورعاشوری؛ حجت میرصادقی


3. بررسی اثر کیتوزان بر برخی از ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی آب پرتقال

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1391، صفحه 43-51

مریم جیرانی خامنه؛ یحیی مقصودلو