کلیدواژه‌ها = شیر گاومیش
تعداد مقالات: 3
1. ردیابی ژن‌های کدکننده انتروتوکسین در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از شیر گاومیش در استان خوزستان

دوره 8، 2 (30) تابستان، تابستان 1397، صفحه 29-36

آزاده مرادی فارسانی؛ امیر شاکریان؛ ابراهیم رحیمی؛ حسن ممتاز