کلیدواژه‌ها = اکراتوکسین A
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه میزان اکراتوکسین A درخوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری به روش الایزا

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1391، صفحه 71-79

فیروز فدایی فرد؛ مهدی رئیسی؛ حمید کورنگی؛ ابراهیم رحیمی؛ راحله پیرزاده


2. میزان آلودگی اکراتوکسین A در ‌ برنج‌های عرضه شده در اصفهان

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1391، صفحه 11-17

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ محسن جعفریان؛ محمد کجبافی