کلیدواژه‌ها = شیر
تعداد مقالات: 9
2. شیوع کوکسیلا بورنتی در مخازن جمع‌آوری شیر گاوهای بومی استان گیلان به‌روش Nested-PCR

دوره 10، 1 (37) بهار، بهار 1399، صفحه 19-28

10.30495/jfh.2019.668698

اکرم نوروز حقی نوبیجاری؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


4. بررسی کارایی پلیمر قالب مولکولی در حذف بقایای آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین در نمونه‌های سینتتیک و شیر

دوره 8، 2 (30) تابستان، تابستان 1397، صفحه 83-99

سعید جعفری؛ محمد دهقانی؛ الهام قرشی؛ نوید نصیری زاده


5. ارزیابی روش‌های کمی و کیفی تشخیص سود سوزآور در شیر

دوره 7، 1 (25) بهار، بهار 1396، صفحه 75-82

سمیه اردلانی؛ گیتی کریم؛ رضوان پوراحمد


7. مطالعه میزان سرب و کادمیوم و عوامل مرتبط با آن در شیرهای خام تولیدی در مناطق مختلف استان همدان

دوره 3، 3 (11) پاییز، پاییز 1392، صفحه 39-47

علی‌اصغر وحیدی‌نیا؛ ایرج صالحی؛ هادی بیگی‌نژاد؛ جلال پورتقی؛ زهرا نظری؛ محمدرضا مرادی


8. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به باکتری‌های بیماری‌زا در ایران؛ بخش اول: شیر و فرآورده های آن

دوره 2، 2 (6) تابستان، تابستان 1391، صفحه 1-30

سید شهرام شکرفروش؛ گیتی کریم؛ سید مهدی رضوی روحانی؛ سید محمد مهدی کیایی؛ نوردهر رکنی؛ مریم عباس والی


9. وضعیت آلودگی شیر گاو به مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری‌های سنتی منطقه مغان

دوره 1، 4 زمستان، زمستان 1390، صفحه 45-52

منصور خاکپور؛ مسعود فردین؛ هیوا احمدی؛ آیدا نهضتی