کلیدواژه‌ها = پاتولین
تعداد مقالات: 2
1. میزان پاتولین در لواشک سیب و آب سیب عرضه شده در شهرستان شهرکرد در سال 1393

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1394، صفحه 31-38

ابراهیم رحیمی؛ زینب ترکی باغبادرانی؛ امیر شاکریان


2. تأثیر مراحل مختلف تولید صنعتی لواشک بر میزان کاهش سم پاتولین

دوره 4، 3 (15) پاییز، پاییز 1393، صفحه 51-62

محمد هادی اسکندری؛ هاشم منتصری؛ غلامرضا مصباحی؛ علیرضا طاهری یگانه؛ ، مهرداد نیاکوثری؛ سمیه کرمی