کلیدواژه‌ها = سوسیس
تعداد مقالات: 4
2. جایگزینی نیتریت با آناتو و برنج قرمز در فرآورده‌های سوسیس و کالباس

دوره 7، 2 (26) تابستان، تابستان 1396، صفحه 95-104

افشین جوادی؛ آیسا علی نیا


3. تأثیر عصاره آویشن باغی (Thymus vulgaria) بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سوسیس در دوره نگه‌داری

دوره 4، 3 (15) پاییز، پاییز 1393، صفحه 9-20

کلارا پیروتی؛ افشین جوادی؛ فریبرز ناهیدی


4. شناسایی تقلبات موجود در سوسیس و کالباس تهیه شده از گوشت گاو بر اساس شناسایی ژن‌های میتوکندریایی گونه‌های حیوانی در استان تهران

دوره 4، 1 (13) بهار، بهار 1393، صفحه 81-89

سید ابراهیم حسینی؛ فرزانه تفویضی؛ مریم تاج آبادی ابراهیمی؛ انوشه شریفان