کلیدواژه‌ها = پروبیوتیک
تعداد مقالات: 11
1. ردیابی باکتریوسین گروه IIa و IIb در سویه‌های بومی لاکتوباسیلوس جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی

دوره 10، 3 (39) پاییز، پاییز 1399، صفحه 67-81

10.30495/jfh.2020.1896185.1266

پریسا پورعبدی سرابی؛ علیرضا تاری نژاد؛ محمد امین حجازی؛ محمد مجیدی


5. ارزیابی ویژگی‌های کشک پروبیوتیک در شرایط پر کردن داغ حاوی لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس ریزپوشانی شده

دوره 9، 1 (33) بهار، بهار 1398، صفحه 1-19

10.30495/jfh.2019.545852

سعید سخاوتی زاده؛ محمود امین لاری؛ حمیدرضا قیصری؛ سید شهرام شکرفروش؛ محمد تقی گلمکانی


6. تأثیر پودر پوسته اسفرزه بر بقای لاکتوباسیلوس کازئی در دوغ

دوره 9، 1 (33) بهار، بهار 1398، صفحه 71-81

10.30495/jfh.2019.545854

شیما نیکزاد؛ سمیرا بهرامیان


7. اثر بازدارندگی سویه‌های بومی باکتری‌های اسید لاکتیک علیه باکتری‌های بیماری‌زای غذایی

دوره 8، 1 (29) بهار، بهار 1397، صفحه 25-38

علیرضا تاری نژاد؛ پریسا پورعبدی؛ محمد امین حجازی


9. بررسی اثر پروبیوتیک‌های باسیلوس کواگولانس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کاهش جذب کادمیوم در موش صحرایی

دوره 6، 2 (22) تابستان، تابستان 1395، صفحه 25-32

مجید مجلسی؛ سید شهرام شکرفروش؛ حمیدرضا قیصری؛ سعید نظیفی سعید نظیفی؛ جواد ساجدیان‌فرد