کلیدواژه‌ها = Multiplex PCR
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه میزان شیوع آلودگی گوشت‌های گاو تازه عرضه شده در سطح شهرستان سنندج به سالمونلا انتریتیدیس و تایفی موریوم، سال91

دوره 2، 3 (7) پاییز، پاییز 1391، صفحه 41-48

هیوا کریمی دره آبی؛ فرزین اسماعیل پور؛ کیوان ابراهیمی محمدی