نویسنده = محمود امین لاری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر فرآیندهای میکروفیلتراسیون و باکتوفوگاسیون دوتایی و دمای نگهداری بر ویژگی‌های میکروبی، شیمیایی، بافتی و حسی پنیر آنزیمی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

محمود امین لاری؛ سید شهرام شکرفروش؛ سید مسعود محمدی؛ سعید حسین زاده


2. ارزیابی ویژگی‌های کشک پروبیوتیک در شرایط پر کردن داغ حاوی لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس ریزپوشانی شده

دوره 9، 1 (33) بهار، بهار 1398، صفحه 1-19

سعید سخاوتی زاده؛ محمود امین لاری؛ حمیدرضا قیصری؛ سید شهرام شکرفروش؛ محمد تقی گلمکانی