نویسنده = سعید حسین زاده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر ریزپوشانی با آلژینات سوکسینیله شده بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی‌های کیفی و حسی ماست حاوی آن طی دوره نگه‌داری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.30495/jfh.2020.578849.1200

سعید حسین زاده؛ محمود فروزان تبار؛ حمیدرضا قیصری؛ سید شهرام شکرفروش