نویسنده = احمد عابدی سروستانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دانش و نگرش نسبت به ایمنی غذایی در بین دانشجویان دانشگاه‌های شهر گرگان

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1394، صفحه 53-66

آمنه آورند؛ احمد عابدی سروستانی