نویسنده = منصور خاکپور
تعداد مقالات: 3
1. وضعیت آلودگی شیر گاو به مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری‌های سنتی منطقه مغان

دوره 1، 4 زمستان، زمستان 1390، صفحه 45-52

منصور خاکپور؛ مسعود فردین؛ هیوا احمدی؛ آیدا نهضتی


2. تعیین عوامل باکتریایی جداشده از آبسه‌های کبدی گاوهای کشتاری در کشتارگاه صنعتی تبریز

دوره 1، 3 پاییز، پاییز 1390، صفحه 35-40

منصور خاکپور؛ بهرام عمو اوغلی‌تبریزی؛ عارف عالی‌نسب