نویسنده = شیرین حاجی باقر نائینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مراحل تولید سوریمی بر ترکیبات شیمیایی والگوی الکتروفورتیکی پروتئین‌های میوفیبریلی گوشت طیور استخوانگیری شده با روش مکانیکی

دوره 3، 2 (10) تابستان، تابستان 1392، صفحه 9-17

شیرین حاجی باقر نائینی؛ سید ابراهیم حسینی؛ هما بهمدی؛ علیرضا پژند