نویسنده = یحیی مقصودلو
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر آغازگرهای لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس سانفرانسیسنسیس بر ویژگی‌های تکنولوژیکی خمیرترش و کیفیت نان حجیم

دوره 6، 4 (24) زمستان، زمستان 1395، صفحه 15-30

مهدی قره خانی؛ مهران اعلمی؛ محمد امین حجازی؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری؛ گودرز نجفیان


2. تاثیر پیش‌تیمار فراصوت بر مقدار و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بتاکاروتن استخراج‌شده از تفاله هویج

دوره 4، 2 (14) تابستان، تابستان 1393، صفحه 63-75

رویا سیدی‌فر؛ نارملا آصفی؛ یحیی مقصودلو


3. بررسی اثر کیتوزان بر برخی از ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی آب پرتقال

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1391، صفحه 43-51

مریم جیرانی خامنه؛ یحیی مقصودلو