نویسنده = ابراهیم رحیمی
تعداد مقالات: 5
3. مطالعه میزان اکراتوکسین A درخوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری به روش الایزا

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1391، صفحه 71-79

فیروز فدایی فرد؛ مهدی رئیسی؛ حمید کورنگی؛ ابراهیم رحیمی؛ راحله پیرزاده


4. تغییرات شاخص‌های اکسایشی چربی گوشت گوسفند در روش‌های متداول پخت

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1391، صفحه 19-30

آذین پورخلیلی؛ مریم میرلوحی؛ ابراهیم رحیمی؛ محمد حجت‌الاسلامی


5. فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‌های کمپیلوباکتر جدا شده از مراحل مختلف خط کشتار گوسفندی

دوره 1، 4 زمستان، زمستان 1390، صفحه 63-69

امیر شاکریان؛ ابراهیم رحیمی؛ سیامک کاظمی