نویسنده = مهرداد چراغی
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی غلظت مس و کادمیوم در گوجه‌فرنگی‌های گلخانه‌ای تولیدی استان همدان در سال 91

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1392، صفحه 31-40

مهرداد چراغی؛ مژگان سهرابی؛ کامران شایسته


4. ارزیابی میزان غلظت سرب و روی در خیار گلخانه‌های استان همدان در سال 91

دوره 3، 2 (10) تابستان، تابستان 1392، صفحه 53-62

زهرا بیگ محمدی؛ کامران شایسته؛ مهرداد چراغی


6. بررسی میزان غلظت عناصر سنگین در کمپوست، خاک پوششی و قارچ‌های خوراکی دکمه‌ای گلخانه‌های استان کردستان

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1391، صفحه 81-96

مهرداد چراغی؛ بهاره لرستانی؛ ندا مردوخ روحانی


7. بررسی غلظت فلزات سنگین در محصول زراعی توت فرنگی (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی شهرستان سنندج)

دوره 2، 3 (7) پاییز، پاییز 1391، صفحه 69-80

مهرداد چراغی؛ ندا آریایی نژاد؛ بهاره لرستانی