نویسنده = افشین جوادی
تعداد مقالات: 7
4. تأثیر عصاره آویشن باغی (Thymus vulgaria) بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سوسیس در دوره نگه‌داری

دوره 4، 3 (15) پاییز، پاییز 1393، صفحه 9-20

کلارا پیروتی؛ افشین جوادی؛ فریبرز ناهیدی


5. جداسازی استافیلوکوکوس آرئوس کوآگولاز مثبت از گوشت و روده اردک‌های بومی اطراف تبریز

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1392، صفحه 55-62

افشین جوادی؛ سیروس رفیعی اصل؛ فرهاد شاهیان؛ حامد قاضی هشترودی


6. مطالعه اثر روش‌های پخت مایکروویو و سرخ کردن بر روی ویژگی‌های میکروبی همبرگر

دوره 1، 3 پاییز، پاییز 1390، صفحه 47-53

محمدعلی تربتی؛ افشین جوادی؛ حشمت صادری؛ فرزانه توکلی


7. بررسی بقایای آنتی‌بیوتیکی در بافت‌های خوراکی گاوهای کشتاری تبریز به روش FPT

دوره 1، 2 تابستان، تابستان 1390، صفحه 29-37

محمدعلی تربتی؛ مهدی شمشیری؛ افشین جوادی