نویسنده = امیر شاکریان
تعداد مقالات: 14
1. شیوع کوکسیلا بورنتی در مخازن جمع‌آوری شیر گاوهای بومی استان گیلان به روش واکنش زنجیره‌ای پلی مراز آشیانه‌ای (Nested PCR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398

اکرم نوروز حقی نوبیجاری؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


2. بررسی میزان آفلاتوکسین در پسته، بادام، فندق و گردو در شهر اصفهان

دوره 9، 2 (34) تابستان، تابستان 1398، صفحه 61-69

زهرا شاکری؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


4. ردیابی ژن‌های کدکننده انتروتوکسین در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از شیر گاومیش در استان خوزستان

دوره 8، 2 (30) تابستان، تابستان 1397، صفحه 29-36

آزاده مرادی فارسانی؛ امیر شاکریان؛ ابراهیم رحیمی؛ حسن ممتاز


5. میزان پاتولین در لواشک سیب و آب سیب عرضه شده در شهرستان شهرکرد در سال 1393

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1394، صفحه 31-38

ابراهیم رحیمی؛ زینب ترکی باغبادرانی؛ امیر شاکریان


6. تعیین میزان زیرالنون در انواع نان گندم، جو و ذرت در اصفهان

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1394، صفحه 53-59

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ گلنوش رئیسی


10. میزان آلودگی اکراتوکسین A در ‌ برنج‌های عرضه شده در اصفهان

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1391، صفحه 11-17

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ محسن جعفریان؛ محمد کجبافی


11. جستجو و تعیین میزان ملامین در شیر خشک نوزادان به روش الایزا

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1391، صفحه 75-81

امیر شاکریان؛ گلی صوابی اصفهانی


12. فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‌های کمپیلوباکتر جدا شده از مراحل مختلف خط کشتار گوسفندی

دوره 1، 4 زمستان، زمستان 1390، صفحه 63-69

امیر شاکریان؛ ابراهیم رحیمی؛ سیامک کاظمی


13. بررسی غلظت آرسنیک در ماهی‌های شوریده (Otolithes ruber) و کفشک (Psettodes erumei) عرضه شده در بازار اصفهان به روش اسپکترومتری جذب اتمی

دوره 1، 3 پاییز، پاییز 1390، صفحه 41-46

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ مهدی رئیسی؛ الهه کاظمی خیرآبادی؛ اسماء بهزاد نیا


14. بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در گوشت گاو، گوسفند و طیور عرضه‌شده در سوپرمارکت‌های شهرستان شهرکرد

دوره 1، 2 تابستان، تابستان 1390، صفحه 11-15

امیر شاکریان؛ علی شریف‌زاده؛ پیمان آقانژاد؛ مهران تاجمیرریاحی؛ الهام صالحی