نویسنده = امیر شاکریان
تعداد مقالات: 15
1. مطالعه شیوع فصلی و جغرافیایی توکسوپلاسما گوندی در شیر نشخوارکنندگان به‌روش nested-PCR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.30495/jfh.2020.583591.1206

مهتاب علیپور عمروآبادی؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


2. شیوع کوکسیلا بورنتی در مخازن جمع‌آوری شیر گاوهای بومی استان گیلان به‌روش Nested-PCR

دوره 10، 1 (37) بهار، بهار 1399، صفحه 19-28

10.30495/jfh.2019.668698

اکرم نوروز حقی نوبیجاری؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


3. بررسی میزان آفلاتوکسین در پسته، بادام، فندق و گردو در شهر اصفهان

دوره 9، 2 (34) تابستان، تابستان 1398، صفحه 61-69

10.30495/jfh.2019.667054

زهرا شاکری؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


5. ردیابی ژن‌های کدکننده انتروتوکسین در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از شیر گاومیش در استان خوزستان

دوره 8، 2 (30) تابستان، تابستان 1397، صفحه 29-36

آزاده مرادی فارسانی؛ امیر شاکریان؛ ابراهیم رحیمی؛ حسن ممتاز


6. میزان پاتولین در لواشک سیب و آب سیب عرضه شده در شهرستان شهرکرد در سال 1393

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1394، صفحه 31-38

ابراهیم رحیمی؛ زینب ترکی باغبادرانی؛ امیر شاکریان


7. تعیین میزان زیرالنون در انواع نان گندم، جو و ذرت در اصفهان

دوره 5، 2 (18) تابستان، تابستان 1394، صفحه 53-59

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ گلنوش رئیسی


11. میزان آلودگی اکراتوکسین A در ‌ برنج‌های عرضه شده در اصفهان

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1391، صفحه 11-17

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ محسن جعفریان؛ محمد کجبافی


12. جستجو و تعیین میزان ملامین در شیر خشک نوزادان به روش الایزا

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1391، صفحه 75-81

امیر شاکریان؛ گلی صوابی اصفهانی


13. فراوانی و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‌های کمپیلوباکتر جدا شده از مراحل مختلف خط کشتار گوسفندی

دوره 1، 4 زمستان، زمستان 1390، صفحه 63-69

امیر شاکریان؛ ابراهیم رحیمی؛ سیامک کاظمی


14. بررسی غلظت آرسنیک در ماهی‌های شوریده (Otolithes ruber) و کفشک (Psettodes erumei) عرضه شده در بازار اصفهان به روش اسپکترومتری جذب اتمی

دوره 1، 3 پاییز، پاییز 1390، صفحه 41-46

ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان؛ مهدی رئیسی؛ الهه کاظمی خیرآبادی؛ اسماء بهزاد نیا


15. بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در گوشت گاو، گوسفند و طیور عرضه‌شده در سوپرمارکت‌های شهرستان شهرکرد

دوره 1، 2 تابستان، تابستان 1390، صفحه 11-15

امیر شاکریان؛ علی شریف‌زاده؛ پیمان آقانژاد؛ مهران تاجمیرریاحی؛ الهام صالحی