نویسنده = ریکا الماسیان
تعداد مقالات: 1
1. کارایی سه روش تخلیص در اندازه‌گیری داکسی‌نیوالنول و بررسی میزان آن در فرآورده‌های غلات

دوره 10، 1 (37)بهار، بهار 1399، صفحه 61-72

10.30495/jfh.2020.671148

مریم جلیلی؛ ریکا الماسیان؛ انوشه رحمانی؛ امیر وره زردی؛ طیبه بساکی